گزارش بازديد از نيرو محركه قزوين
گزارش بازديد از نيرو محركه قزوين
گزارش بازديد از شركت نيرو محركه قزوين
 
بازديد با جمعي از دانشجويان دانشكده  مهندسي صنايع به همراهي سركار خانم دكتر رحماني به عنوان استاد راهنماي بازديد و خانم فاطمه عليپور و آقاي رضا رمضاني به عنوان مسئولين بازديد در روز يكشنبه مورخ 94/7/26 انجام پذيرفت كه با هماهنگي معاونت محترم پژوهشي دانشكده و همكاري انجمن علمي  بود.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تاریخ:
1394/07/29
تعداد بازدید:
471
منبع:
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.