پيام تبريك به جناب آقاي دكتر ستاك از استادياري به دانشياري
پيام تبريك به جناب آقاي دكتر ستاك از استادياري به دانشياري
 
بدينوسيله ارتقاء شايسته جنابعالي از مرتبه استادياري به دانشياري را صميمانه تبريك عرض نموده، توفيقات روز افزون شما را از درگاه ايزد منان خواهانيم.
 
از طرف اعضاي هيات علمي و كاركنان دانشكده مهندسي صنايع
تاریخ:
1394/07/18
تعداد بازدید:
387
منبع:
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.