برگزاري جلسه دفاع از پيشنهاديه رساله دكتري
برگزاري جلسه دفاع از پيشنهاديه رساله دكتري
 
دعوت نامه  جلسه دفاع از پيشنهاديه رساله دكتري
 
خانم زينب خلج
روز يكشنبه مورخ 1394/6/29 ساعت 18:30 در محل دانشكده مهندسي صنايع اتاق جلسات
 
عنوان رساله: كاليبراسيون و سنجش عدم قطعيت آماري مدلهاي پيچيده كامپيوتري با خروجيهاي چندگانه
تاریخ:
1394/06/28
تعداد بازدید:
333
منبع:
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.