برگزاري جلسه دفاع از پيشنهاديه رساله دكتري
برگزاري جلسه دفاع از پيشنهاديه رساله دكتري
 
دعوت نامه جلسه دفاع از پيشنهاديه رساله دكتري
 
آقاي حسن عسكرزاده
 
روز شنبه مورخ 1394/6/28 ساعت 16 در محل دانشكده مهندسي صنايع اتاق جلسات
 
عنوان رساله: ارزيابي و توسعه مدلسازي كشف تقلب در بيمه سلامت
تاریخ:
1394/06/28
تعداد بازدید:
392
منبع:
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.