قابل توجه دانشجويان كارشناسي ارشد ورودي 93
قابل توجه دانشجويان كارشناسي ارشد ورودي 93

قابل توجه دانشجويان كارشناسي ارشد ورودي 93

اخذ پايان نامه توسط دانشجويان

در روزهاي انتخاب واحد (17 و 18 شهريور ماه 94) الزامي است.

ضمناً دانشجويان بايستي حداكثر تا 94/7/5 فرم تكميل شده "پيشنهاد عنوان پايان نامه"

را به استاد راهنماي مربوطه تحويل نمايند.

در غير اينصورت پايان نامه ايشان در سيستم حذف خواهد شد.

 

تحصيلات تكميلي دانشكده مهندسي صنايع

تاریخ:
1394/06/03
تعداد بازدید:
532
منبع:
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.