قابل توجه پذيرفته شدگان آزمون نيمه متمركز دكتراي سال 94
قابل توجه پذيرفته شدگان آزمون نيمه متمركز دكتراي سال 94
 قابل توجه پذيرفته شدگان آزمون نيمه متمركز دكتراي سال 94
 
تحويل مدارك و پذيرش نهايي پذيرفته شدگان نهايي روز سه شنبه مورخ 3 شهريور ماه 94 در محل دفترمديريت تحصيلات تكميلي دانشگاه انجام خواهد شد. در ضمن دانشجويان تحصيلات تكميلي توجه فرمايند  جهت خدمات جاري و فارغ التحصيلي خود از روز شنبه مورخ 7 مهر 94 مراجعه و پيگيري نمايند.
تاریخ:
1394/06/02
تعداد بازدید:
267
منبع:
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.