اولين گردهمايي دانش آموختگان مهندسي صنايع دانشگاه صنعتي خواجه نصير برگزار گرديد.
اولين گردهمايي دانش آموختگان مهندسي صنايع دانشگاه صنعتي خواجه نصير برگزار گرديد.
اولين گردهمايي دانش آموختگان مهندسي صنايع دانشگاه صنعتي خواجه نصير برگزار گرديد.
در تاريخ 20 خرداد اولين گردهمايي دانش آموختگان در دانشكده مهندسي صنايع با حضور اعضاي محترم هيات علمي دانشكده مهندسي صنايع و همكاران محترم و دانش آموختگان برگزارگرديد.
از اين گردهمايي استقبال فراواني گرديد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تاریخ:
1394/03/27
تعداد بازدید:
557
منبع:
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.