گزارش بازديد از شركت واگن سازي
گزارش بازديد از شركت واگن سازي
 
گزارش بازديد از شركت واگن سازي
 
بازديد با جمعي از دانشجويان دانشكده  مهندسي صنايع به همراهي جناب آقاي دكتر مجتبي صالحي به عنوان استاد راهنماي بازديد و خانم فاطمه عليپور به عنوان مسوول بازديد در روز چهارشنبه مورخ 94/2/9 انجام پذيرفت كه با هماهنگي معاونت محترم پژوهشي دانشكده بود.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تاریخ:
1394/02/13
تعداد بازدید:
308
منبع:
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.