فراخوان دريافت مقاله نشريه علمي ترويجي رشد فناوري
فراخوان دريافت مقاله نشريه علمي ترويجي رشد فناوري
فراخوان دريافت مقاله نشريه علمي ترويجي رشد فناوري
 
از كليه انديشمندان و صاحبنظران ارجمند دعوت ميشود مقاله ها ي خود را با توجه به محورهاي موضوعي ذيل از طريق سامانه ارسال مقاله در سايت مجله به دفتر فصلنامه ارسال نمايند.
 
براي اطلاعات بيشتر اينجا كليك نماييد.
تاریخ:
1393/11/04
تعداد بازدید:
303
منبع:
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.