ارائه سمينار " كاربردهاي تحقيق در عمليات در صنايع فناوري اطلاعات" توسط آقاي دكتر بهداد مسيح تهراني
ارائه سمينار كاربردهاي تحقيق در عمليات در صنايع فناوري اطلاعات توسط آقاي دكتر بهداد مسيح تهراني

جلسه سمينار علمي دانشكده مهندسي صنايع

كاربرد‌هاي تحقيق در عمليات در صنايع فناوري اطلاعات

 

ارائه دهنده : دكتر بهداد مسيح تهراني

BehdadMasih-Tehrani, PhD

روز دوشنبه مورخ 93/10/8 ساعت 11

دانشكده مهندسي صنايع، طبقه پنجم، اتاق جلسات

چكيده

در اين سمينار‌، به كاربرد‌هاي تحقيق در عمليات در صنايع فناوري اطلات پرداخته خواهد شد و به صورت خاص دو مثال مورد بررسي قرار مي گيرد:
-
چگونگي‌ طراحي و اجراي نرم افزار‌هاي بهينه سازي در صنعت خرده فروشي
-
استفاده از روش‌هاي تحقيق در عمليات در صنايع زير ساختي فناوري اطلاعات
با استفاده از اين دو مثال نشان داده مي شود كه تيم‌هاي تحقيق در عمليات در صنعت به دو دسته تقسيم مي‌شوند: 1- مدل مشاور خارجي‌ (مثال اول) 2- مدل مشاور داخلي‌ (مثال دوم). در نهايت نقاط قوت و ضعف هر مدل بررسي شده و مهارت هاي شغلي مورد نياز براي هر دو مدل نيز مورد بررسي قرار مي گيرند.

Biography

BehdadMasih is a quantitative analyst at Google working in Operations Decision Support team. The team provides analytical support to infrastructure planning decisions. He has been leading analytical projects that focus on the deployment of storage and networking capacity; he recommends optimal resource deployment configurations by applying data mining and visualization techniques on large amount of sensory data. Before joining Google, Behdad worked as a scientist for Oracle Retail Consulting, where he worked on the implementation of analytical retail products for various fashion retailers. He has PhD in Industrial Engineering & Operations Research from The Pennsylvania State University.He Graduated from Sharif University, IE Department, in 2003.

تاریخ:
1393/10/07
تعداد بازدید:
350
منبع:
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.