گزارش از بازديد نيروگاه پرند
بازديد از نيروگاه پرند
 
 
 
گزارش از بازديد  شركت توليد برق پرند مپنا 
 
 
بازديد با جمعي از دانشجويان دانشكده مهندسي صنايع و به همراهي جناب آقاي دكتر حسيني نژاد به عنوان استاد راهنماي بازديد درروز سه شنبه مورخ93/9/18   انجام پذيرفت كه با هماهنگي معاونت محترم پژوهشي دانشكده بود
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تاریخ:
1393/09/19
تعداد بازدید:
439
منبع:
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.