بازديد از نمايشگاه دستاوردهاي پژوهشي دانشكده
بازديد از نمايشگاه دستاوردهاي پژوهشي دانشكده

بسمه تعالي

 

معاونت پژوهشي دانشكده مهندسي صنايع

بازديد از نمايشگاه دستاوردهاي پژوهشي دانشگاه

زمان حركت: دوشنبه 93/9/24 ساعت 13

 

از كليه دانشجويان محترم دعوت مي­گردد كه از نمايشگاه فوق بازديد بعمل آورند. ضمنا وسيله اياب و ذهاب فراهم است، راس ساعت 13 روز دوشنبه 93/9/24 درب دانشكده آماده انتقال دانشجويان محترم ميباشد.

 

دفتر پژوهش و ارتباط با صنعت دانشكده

تاریخ:
1393/09/19
تعداد بازدید:
310
منبع:
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.