بازديد از نيروگاه پرند
بازديد از نيروگاه پرند

برنامه بازديد از نيروگاه پرند

تاريخ بازديد: 93/9/18

 

معاونت پژوهشي دانشكده مهندسي صنايع برنامه بازديد از نيروگاه پرند  در تاريخ 93/9/18 ساعت 7:30  الي 12:30 را برنامه ريزي نموده است.

دانشجويان علاقمند تا تاريخ 93/9/15 به دفتر پژوهش و ارتباط با صنعت دانشكده مراجعه نمايند.

         

وديعه ثبت نام  50000 ريال مي باشد كه در زمان  بازديد به دانشجو مسترد خواهد شد.

 

 

دفتر پژوهش و ارتباط با صنعت دانشكده مهندسي صنايع
تاریخ:
1393/09/08
تعداد بازدید:
290
منبع:
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.