نحوه خدمات بيمه تكميلي در تعطيلات تابستاني به اعضا محترم هيات علمي وهمكاران گرامي
نحوه خدمات بيمه تكميلي در تعطيلات تابستاني به اعضا محترم هيات علمي وهمكاران گرامي
 
 
 
نحوه خدمات بيمه تكميلي در تعطيلات تابستاني به اعضا محترم هيات علمي وهمكاران گرامي
 
هريك از بيمه شدگان محترم كه در اين ايام نيازمند استفاده از خدمات بيمه تكميلي نظير دريافت معرفي نامه جهت مراكز درماني، دريافت خسارت و نظاير آن ميباشند ميتوانند از راههاي ارتباطي ذيل مستقيما با شركت بيمه آرمان تماس حاصل نمايند.
 
روزها و ساعات تماس: هر روز به جز 5شنبه ها از ساعت 8 الي 16
روزهاي 5شنبه از ساعت 8 الي 12
 
تلفن هاي شركت بيمه آرمان:  9-  26403890 
 
تلفنهاي گوياي شركت بيمه آرمان: 2856
 
كارشناسان پاسخگو: سركار خانم بهركاب-داخلي 209
 
سركار خانم كاظمي-داخلي 152
 
مسئول اداره صدور: سركار خانم سماكچي-داخلي 207
 
جناب آقاي فخاران-داخلي 164 
تاریخ:
1393/05/01
تعداد بازدید:
243
منبع:
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.