نامه بنیاد در مورد پذیرفته شدگان اولیه و هنوز نهایی نشده سال تحصیلی جدید به منظور آمادگی و برنامه ریزی دانشجویان منتخب
نامه بنیاد در مورد پذیرفته شدگان اولیه و هنوز نهایی نشده سال تحصیلی جدید به منظور آمادگی و برنامه ریزی دانشجویان منتخب
تاریخ:
1399/07/30
تعداد بازدید:
379
منبع:
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.