دومين كنفرانس بين المللي مهندسي كيفيت مورخ 17 و 18 دي ماه سال 1392
دومين كنفرانس بين المللي مهندسي كيفيت مورخ 17 و 18 دي ماه سال 1392

مهندسي كيفيت حوزه اي است كه به اصول و عملكرد تضمين و كنترل كيفيت محصولات و خدمات مي پردازد. به عبارت ديگر مهندسي كيفيت تمام مراحل سيستم توليد را به منظور بهبود كيفيت فرايند توليد و خروجي آن تحليل مي كند. از اينرو هر تغييري در فرايندها و محصولات بايد با مشورت يك مهندس كيفيت صورت پذيرد و اين بيانگر اهميت مباحث اين حوزه در بخشهاي مختلف صنعتي و خدماتي است كه تحت شرايط رقابتي امروز ناگزير به بهبود فرايندهاي خود هستند. از آنجا كه توجه كمتري به اصول و روشهاي مباحث مهندسي كيفيت در صنايع توليدي و خدماتي كشور شده است جمعي از اساتيد برجسته و فعال در اين حوزه تحت حمايت مركز تحقيقات كيفيت و بهره وري پارسيان به منظور تعامل بيشتر بين اساتيد و پژوهشگران دانشگاهي و كارشناسان بخش صنعت اقدام به برگزاري اولين كنفرانس بين المللي مهندسي كيفيت نموده اند. اميد است بستر فراهم شده در اين كنفرانس دستاوردهاي قابل توجهي را براي حوزه مهندسي كيفيت در كشور به همراه داشته باشد.

تاریخ:
1392/04/17
تعداد بازدید:
481
منبع:
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.