دهمين همايش مراكز تحقيق و توسعه صنايع و معادن
دهمين همايش مراكز تحقيق و توسعه صنايع و معادن

دهمين همايش مراكز تحقيق و توسعه صنايع و معادن
محورهاي همايش:

·
همكاري براي نوآوري و تحقيق و توسعه
·
ابزارها و روش‌هاي تحقيق و توسعه و نوآوري
·
تحقيق، آموزش در نوآوري و تحقيق و توسعه
·
تحقيق و توسعه، نوآوري و رقابت‌پذيري
·
سياست‌ها و سيستم‌هاي نوآوري ملي و منطقه‌اي
·
اثرات اقتصادي و اجتماعي تحقيق و توسعه و نوآوري
·
نوآوري محصولي، خدماتي، فرآيندي و سازماني
·
نوآوري ارزش و نوآوري مدل كسب و كار
·
مباحث تئوريك در نوآوري و تحقيق و توسعه
·
پايداري در تحقيق و توسعه و نوآوري
·
پارادايم‌هاي نوظهور در مديريت تحقيق و توسعه و نوآوري

 

 

تاریخ:
1392/04/04
تعداد بازدید:
396
منبع:
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.