اطلاعيه زمان بندي سمينارهاي كارشناسي ارشدIT ،صنايع،مالي،MBA در تيرماه 1392
اطلاعيه زمان بندي سمينارهاي كارشناسي ارشدIT ،صنايع،مالي،MBA در تيرماه 1392
دانشجويان كه تمايل دارند مي توانند  در سمينارها شركت كنند
 
تاریخ:
1392/03/29
تعداد بازدید:
477
منبع:
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.