اطلاعیه در خصوص دانشجویانی که تا کنون موفق به اخذ واحد نشده اند
اطلاعیه در خصوص دانشجویانی که تا کنون موفق به اخذ واحد نشده اند
 
بدینوسیله ضمن تأکید بر مفاد نامه شماره 3473/آ مورخ 30/6/1398 این مدیریت در مورد دستور معاون محترم آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه مبنی بر لزوم حذف جریمه دیرکرد انتخاب واحد دانشجویان و رعایت بازه زمانی مجاز برای انتخاب واحد توسط دانشجویان، به استحضار می رساند دانشجویانی که با دلایل موجه (نقص مدرک، عدم وصول مدارک اجباری و مباحث مربوط به شهریه) مجاز به انتخاب واحدهای درسی در زمان حذف و اضافه شناخته می شوند، موظفند مجوز کتبی با مهر و امضای معاون محترم آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه و یا این مدیریت را به آموزش دانشکده ارائه نمایند. دانشجو پس از تکمیل و تحویل فرم تعهد پیوست جهت درج در پرونده آموزشی به آموزش دانشکده و کنترل نقص مدارک در سیستم گلستان توسط همکاران محترم اداره آموزش دانشکده ها، اجازه انتخاب واحد خواهد داشت. بدیهی است در سایر موارد دانشجو اجازه ثبت نام در زمان حذف و اضافه تداشته و لازم است مطابق مقررات آموزشی در مورد نامبرده اقدامات لازم به عمل آید.
 
تاریخ:
1398/12/03
تعداد بازدید:
334
منبع:
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.