اطلاعيه تقاضاي ميهماني دانشجويان مقطع كارشناسي در سال تحصيلي 93-92
اطلاعيه تقاضاي ميهماني دانشجويان مقطع كارشناسي در سال تحصيلي 93-92

به اطلاع دانشجويان متقاضي ميهماني در دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي در مقطع كارشناسي پيوسته مي رساند:

 
الف- از يكشنبه اول ارديبهشت ۱۳۹۲ لازم است با مراجعه به سامانه اداره كل خدمات آموزشي دانشجويان داخل وزارت علوم به نشاني www.mad.msrt.gov.ir نسبت به ارسال درخواست خود براي ميهماني يا انتقال اقدام كنند؛
 
ب- مدت زمان ارسال درخواست ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۲ به پايان مي رسد.
 
ج- اين درخواستها تنها بايد براي سال تحصيلي ۹۳-۹۲ صورت مي گيرد و دانشجويان روزانه دانشگاههاي دولتي امكان ثبت تقاضاي ميهماني و انتقال براي اين دانشگاه را دارند.
 
د- پس از اتمام مدت زمان ثبت درخواستها از سوي دانشجويان، دانشگاههاي مبدا از ۱ خرداد تا ۱۵ تيرماه مهلت اظهار نظر و دانشگاههاي مقصد از ۱۵ تيرماه تا پايان مردادماه مهلت بررسي و اعلام نتيجه رادارند.
 
ه- دانشجو بايد با اطلاع كامل از شرايط آئين نامه ميهماني و انتقال، درخواست خود را مبني بر نوع آن (۲ نيمسال ميهماني،‌ تمديد ميهماني، ميهمان دائم و انتقال) در سامانه خدمات آموزشي در موعد اعلام شده ثبت كند و با اطلاع كامل از شرايط و ضوابط دانشگاه مقصد، رشته و مقطع تحصيلي، وضعيت دوره مورد تقاضا در دانشگاه مقصد، نسبت به انتخاب دانشگاه يا موسسه مقصد اقدام و مستندات خود را براي تقاضاي ارائه شده اسكن و ضميمه تقاضا كند.
 
و- متقاضي ميهماني و انتقال مسئول صحت اطلاعات ارائه شده در خصوص شرايط خاص خود خواهد بود و در صورت عدم احراز هر يك از اطلاعات ارائه شده امكان ميهماني يا انتقال را از خود سلب خواهد كرد.
 
ز- خاطرنشان مي شود كه به دانشجويان ميهمان، خوابگاه تعلق نمي گيرد.
 
ح- هيچگونه درخواست ميهماني بدون ثبت در سامانه مذكور و طي مراحل فوق قابل بررسي نمي باشد.

 

تاریخ:
1392/02/23
تعداد بازدید:
386
منبع:
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.