الزامات ارائه سمينارهاي دانشجويان دكتراي ورودي سال 90 به بعد
الزامات ارائه سمينارهاي دانشجويان دكتراي ورودي سال 90 به بعد

اطلاعيه

دانشجويان دكتراي ورودي 90 به بعد

                براي برگزاري سمينار 1 ملزم به ارائه گواهي پذيرش يا چاپ حداقل يك مقاله كنفرانسي، مقاله علمي پژوهشي يا مقاله

                داراي نمايه معتبر بين المللي (ISI  و ISC ) مرتبط با پايان نامه كه به تأييد   استاد راهنما رسيده است،

   و براي برگزاري سمينار 2 ملزم به ارائه گواهي پذيرش يا چاپ مقاله علمي پژوهشي يا مقاله داراي نمايه  

   معتبر بين المللي (ISI  و ISC ) مرتبط با تأييد استاد راهنما مي‌باشند.

                                                               آموزش دانشكده صنايع
 

 الزامات ارائه سمينارهاي دانشجويان دكتراي ورودي سال 90 به بعد

تاریخ:
1392/02/18
تعداد بازدید:
427
منبع:
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.