دانشكده مهندسي صنايع دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي با همكاري كارگزاري مبين سرمايه برگزار ميكند
دانشكده مهندسي صنايع دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي با همكاري كارگزاري مبين سرمايه برگزار ميكند
تاریخ:
1398/09/17
تعداد بازدید:
457
منبع:
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.