گزارش بازديد از شركت بورس كالا
گزارش بازديد از شركت بورس كالا
بازديد از شركت بورس كالا با حضور جمعي از دانشجويان دانشكده مهندسي صنايع به همراهي جناب آقاي دكتر ميرزايي به عنوان استاد راهنماي بازديد  و سركار خانم مهندس عموئي بعنوان مسئول بازديد در روز سه شنبه مورخ 98/9/5 انجام پذيرفت كه اين بازديد بسيار با محتوا بوده است.
 
 
 
تاریخ:
1398/09/10
تعداد بازدید:
502
منبع:
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.