بيست و ششمين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران (21-11 ارديبهشت 1392)
بيست و ششمين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران (21-11 ارديبهشت 1392)

(بيست و ششمين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران (21-11 ارديبهشت 1392
 
دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري مي توانند با توجه به موضوع تحقيق و با تائيد استاد راهناي خود ،ليست كتابهاي در خواستي خود را به كتابخانه ارائه نمائيد
تاریخ:
1392/02/07
تعداد بازدید:
359
منبع:
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.