بازديد از شركت مگا موتور 14/2/1392
بازديد از شركت مگا موتور 14/2/1392
بازديد از شركت مگا موتور 14/2/1392
برنامه بازديد از شركت مگا موتور روز شنبه 14/2/92 ساعت 7:30 صبح الي 12 به همراه آقاي دكتر حامد سلمان زاده دانشجويان جهت ثبت نام حداكثر تا روز 10/2/92 به دفتر ارتباط به صنعت (آقاي لبافي) مراجعه نمائيد
تاریخ:
1392/02/04
تعداد بازدید:
464
منبع:
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.