انتصاب آقاي دكتر امير عباس نجفي به عنوان دبير انجمن مهندسي صنايع ايران
انتخاب شايسته جناب آقاي دكتر امير عباس نجفي را به عنوان دبير انجمن مهندسي صنايع ايران تبريك مي گوئيم
تاریخ:
1392/02/04
تعداد بازدید:
780
منبع:
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.