برگزاري كارگاه آشنايي با گرنت هاي پژوهشي در كشور سوئيس و اتريش براي اعضاي محترم هيئت علمي و دانشجويان مقطع دكتري
برگزاري كارگاه آشنايي با گرنت هاي پژوهشي در كشور سوئيس و اتريش براي اعضاي محترم هيئت علمي و دانشجويان مقطع دكتري
برگزاري كارگاه آشنايي با گرنت هاي پژوهشي در كشور سوئيس و اتريش براي اعضاي محترم هيئت علمي و دانشجويان مقطع دكتري
تاریخ:
1398/06/23
تعداد بازدید:
186
منبع:
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.