اطلاعيه بسيار مهم آموزشي در خصوص تغيير شيوه تحصيلي (آموزشي - پژوهشي به آموزش محور و برعكس)
اطلاعيه بسيار مهم آموزشي در خصوص تغيير شيوه تحصيلي (آموزشي - پژوهشي به آموزش محور و برعكس)
اطلاعيه بسيار مهم آموزشي در خصوص تغيير شيوه تحصيلي (آموزشي - پژوهشي به آموزش محور و برعكس)
تاریخ:
1398/04/29
تعداد بازدید:
520
منبع:
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.