پيام تبريك به سركار خانم دكتر رحماني
پيام تبريك به سركار خانم دكتر رحماني
سركار خانم دكتر رحماني
  بدينوسيله ارتقاء شايسته جنابعالي از مرتبه استادياري به دانشياري را صميمانه تبريك عرض نموده، توفيقات روز افزون شما را از درگاه ايزد منان خواهانيم.
تاریخ:
1398/04/02
تعداد بازدید:
369
منبع:
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.