پيام تبريك به جناب آقاي دكتر رضا رمضانيان
پيام تبريك به جناب آقاي دكتر رضا رمضانيان
جناب آقاي دكتر رضا رمضانيان
  بدينوسيله ارتقاء شايسته جنابعالي از مرتبه استادياري به دانشياري را صميمانه تبريك عرض نموده، توفيقات روز افزون شما را از درگاه ايزد منان خواهانيم.
تاریخ:
1398/01/26
تعداد بازدید:
443
منبع:
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.