برنامه ريزي استراتژيك فناوري اطلاعات - دكتر شهريار محمدي
برنامه ريزي استراتژيك فناوري اطلاعات- دكتر شهريار محمدي
نام كتاب: برنامه ريزي استراتژيك فناوري اطلاعات
مولفين: دكتر شهريار محمدي-مونا جام پرازمي-محمدحسين شركت-اسماعيل صلاحي پروين
سال چاپ: اسفند ما ه 1390
انتشارات دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي
 

تاریخ:
1390/12/01
تعداد بازدید:
300
منبع:
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.