هوش تجاري - دكتر محمد جعفر تارخ
هوش تجاري- دكتر محمد جعفر تارخ
نام كتاب: هوش تجاري نگرشي پويا در عرصه ي كسب و كار
مولفين: دكتر محمدجعفر تارخ-مهندس  حسين مهاجري
سال چاپ: ديماه 1391
انتشارات دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي
 
تاریخ:
1391/10/01
تعداد بازدید:
356
منبع:
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.