ت‍ئوري محدوديت ها - دكتر مصطفي ستاك
ت‍ئوري محدوديت ها - دكتر مصطفي ستاك
نام كتاب: ت‍ئوري محدوديت ها
تاليف: دكتر مصطفي ستاك
با همكاري مهندس فاطمه  شاپوري
سال چاپ: آبان 1392
انتشارات دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي
 
 
تاریخ:
1392/08/01
تعداد بازدید:
478
منبع:
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.