مديريت ريسك مالي - دكتر اميرعباس نجفي
مديريت ريسك مالي - دكتر اميرعباس نجفي
نام كتاب: مديريت ريسك مالي
مترجمين: مصطفي گرگاني - حميدرضا قاسمي- اميرعباس نجفي
سال چاپ:خرداد 1393
انتشارات دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي
 
تاریخ:
1393/03/01
تعداد بازدید:
1279
منبع:
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.