چگونگي مديريت مراحل بحران - دكتر مصطفي ستاك
چگونگي مديريت مراحل بحران - دكتر مصطفي ستاك
نام كتاب: چگونگي مديريت مراحل بحران
مترجمين: آقاي دكتر مصطفي ستاك-محمدرحيمي مقدم - مصطفي ثقفي و محمدعلي جليل پور
سال چاپ: 1389
انتشارات چاپ و نشر بازرگاني
 
تاریخ:
1389/10/01
تعداد بازدید:
344
منبع:
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.