بانكداري الكترونيكي - دكتر شهريار محمدي
بانكداري الكترونيكي - دكتر شهريار محمدي
نام كتاب: بانكداري الكترونيكي
مولفين: دكتر شهريار محمدي
با همكاري مهسا نجفي
سال چاپ: مرداد 1389
انتشارات دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي
 
تاریخ:
1389/05/01
تعداد بازدید:
242
منبع:
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.