هوش رقابتي- دكتر محمدجعفر تارخ
هوش رقابتي -دكتر محمدجعفر تارخ
نام كتاب: هوش رقابتي
تاليف: دكتر محمد جعفر تارخ
سال چاپ: شهريور ماه 1390
انتشارات دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي
 
تاریخ:
1390/06/01
تعداد بازدید:
345
منبع:
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.