شبيه سازي كامپيوتري در علم مديريت و مهندسي صنايع - دكتر عبداله آقائي
شبيه سازي كامپيوتري در علم مديريت و مهندسي صنايع - دكتر عبداله آقائي
نام كتاب: شبيه سازي كامپيوتري در علم مديريت و مهندسي صنايع 
ترجمه: دكتر عبداله آقائي
سال چاپ: مهر 1394
انتشارات  شريف
 
 

 
تاریخ:
1394/07/01
تعداد بازدید:
1274
منبع:
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.