دعوتنامه جلسه دفاع از پيشنهاديه دكترا
دعوتنامه جلسه دفاع از پيشنهاديه دكترا
دعوتنامه جلسه دفاع از پيشنهاديه دكترا
 
نام و نام خانوادگي: حسين حيدريان
روز: سه شنبه مورخ 1397/8/22  ساعت: 8:30 صبح
عنوان: قيمت گذاري در زنجيره تامين با در نظر گرفتن خريد گروهي و سياست استرداد كالا
استاد راهنما: آقاي دكتر رمضانيان
تاریخ:
1397/08/15
تعداد بازدید:
530
منبع:
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.