پذيرفته شدگان كنكور سراسري در مقطع كارشناسي مهندسي صنايع
پذيرفته شدگان كنكور سراسري در مقطع كارشناسي مهندسي صنايع
پذيرفته شدگان كنكور سراسري در مقطع كارشناسي مهندسي صنايع جهت ثبت نام حضوري با در دست داشتن گزارش 260 كه ساعت مراجعه در آن ذكر شده كه مبني بر ثبت نام غير حضوري ميباشد روز شنبه 97/6/31 به آموزش دانشكده مهندسي صنايع به آدرس زير مراجعه نماييد.
ميدان ونك- خيابان پرديس- دانشكده مهندسي صنايع طبقه چهارم 
تاریخ:
1397/06/19
تعداد بازدید:
1173
منبع:
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.