دعوت نامه جلسه دفاع از رساله دكترا
دعوت نامه جلسه دفاع از رساله دكترا
نام و نام خانوادگي: اشكان مزدگير
روز سه شنبه مورخ 1397/6/20
عنوان رساله: برنامه ريزي و زمانبندي اتاقهاي عمل در شرايط عدم قطعيت 
تاریخ:
1397/06/17
تعداد بازدید:
584
منبع:
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.