همايش ارزش آفريني هلدينگ ها در راستاي سياست هاي اقتصاد مقاومتي
همايش ارزش آفريني هلدينگ ها در راستاي سياست هاي اقتصاد مقاومتي
همايش ارزش آفريني هلدينگ ها در راستاي سياست هاي اقتصاد مقاومتي
تاریخ:
1396/12/15
تعداد بازدید:
491
منبع:
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.