سمينار دانشجويان كارشناسي ارشد
سمينار دانشجويان كارشناسي ارشد
سمينار دانشجويان كارشناسي ارشد

به نام خدا

قابل توجه دانشجويان كارشناسي ارشد ورودي 96

شوراي آموزشي دانشكده

آخرين مهلت تحويل فرم موضوع سمينار به مدير گروه را 6/12/96 تعيين كرده است

بديهي است چنانچه تا تاريخ مذكور تحويل فرم صورت نگيرد،

آموزش هيچ مسئوليتي در اين خصوص نخواهد داشت.


تحصيلات تكميلي دانشكده مهندسي صنايع

تاریخ:
1396/11/18
تعداد بازدید:
681
منبع:
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.