همكاران
معاونت پژوهش و فناوری                                            
    عانت پژوهشی و فناوری 
                                  

 
دکتر مصطفی ستاک
     تلفن :84063387
   دورنگار:88674858
   پست الکترونیک : setak(at-sign)kntu.ac.ir
 
     کارشناسان معاونت پژوهشی و فناری                          
 
 
آقای حامد محسن نژاد

کارشناس امور پژوهش

تلفن تماس: 84063369

پست الکترونیک: h.mohsennejad@kntu.ac.ir

خانم مریم صراف

کارشناس کتابداری

تلفن تماس: 88465031

 خانم عفت کریمی مزرعه شاهی

کارشناس کتابداری

تلفن تماس: 84063465

پست الکترونیک:e.karimi@alborz.kntu.ac.ir خانم عاطفه عموئی

رئیس اداره خدمات رایانه

تلفن تماس: 84063350

 آقای مهدی زاهدی

کارشناس خدمات رایانه

تلفن تماس: 84063358


 خانم مریم جواهری

کارشناس خدمات رایانه
کارشناس ارتباط با صنعت

تلفن تماس: 84063371

Email: Javaheri@alborz.kntu.ac.ir

تاریخ به روز رسانی:
1399/02/28
تعداد بازدید:
2453
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.