مدير گروه
           
 


        مدير گروه تربيت بدني   :

        آقاي مهندس حميدرضا حميدي
 
 
 تلفن:  22850275 ، 23064303
 فكس:  22850275
             نشاني الكترونيك:  hamidisport@kntu.ac.ir 

 

تاریخ به روز رسانی:
1397/03/01
تعداد بازدید:
1184
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.