معاون مركز آموزش هاي عمومي
 خانم دكتر سوگند نوروزي زاده
 تلفن:  22856690 ، 23064214
فكس:  22856690
نشاني الكترونيك:  noroozizadeh@kntu.ac.ir 
 
تاریخ به روز رسانی:
1397/03/01
تعداد بازدید:
1716
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.