گروه آموزشهاي عمومي

 

مقالات چاپ شده در مجلات گروه آموزشهاي عمومي

نام وشماره مجله

نويسندگان

عنوان مقاله

رديف

رشد آموزش زبان و ادبيات فارسي
 
شماره 111
مهر 1393

ساغر سلماني نژاد مهر آبادي

با صدايي چون بلور آبي روشن (بررسي و تحليل كهن الگوي رنگ در اشعار اخوان

1

فصلنامه پژوهش هاي ادبي و بلاغي
 
شماره 3 دوره 2
تير 1393

ساغر سلماني نژاد مهر آبادي

واكاوي اشكال كهنالگوي ماندالا و نماد كمال در ناخودآگاه قومي طاهره صفارزاده

2

مديريت ورزشي
 
شماره 3
پائيز 1393

محمدرضا ارقند
محمدرضا اسمعيلي
شعله خدادادكاشي

بررسي رابطة سرماية اجتماعي و تحليل رفتگي شغلي معلمان تربيت بدني استان گيلان

3

پژوهش در ورزش دانشگاهي
 
شماره 7
مهر 1393

رسول فرجي
حجت الله لطيفي
منيژه منصور صادقي

مطالعه انگيزه هاي فعاليت بدني جامعه دانشگاهي ايران

4

اطلاعات حكمت و معرفت
 
شماره 11 دوره 9
بهمن 1393

مرتضي قرايي گركاني
سيدمحمدمهدي موسوي

فلسفه علم

5مقالات چاپ شده در مجلات گروه آموزشهاي عمومي

نام وشماره مجله

نويسندگان

عنوان مقاله

رديف

Studies in Social Sciences and Humanities
No: 4 Vol: 1
Dec 2014


Afshar Honarvar

The Antecedents of Destination Loyalty in Sport Tourism Development

1

Research in Sport Management and Psychology
No: 1 Vol: 2
Jul 2014

Akbar Heidary
Hashem Kozechian
Mohammad Ehsani
Afshar Honarvar

Developing a Conceptual Framework for Destination Loyalty in Sport Tourism

2

Journal of Research in Applied Sciences
No: 5 Vol: 1
May 2014

Akbar Heidary
Hashem Kozechian
Mohammad Ehsani
Afshar Honarvar

Theories and Approaches to Destination Loyalty in Sport Tourism: An Overview

3

International Journal of Research in Humanities and Social Studies
No: 2 Vol: 1
Dec 2014

Akbar Heidary
Hashem Kozechian
Mohammad Ehsani
Afshar Honarvar

On the Destination Loyalty in Sport

4

International Journal of Health, Physical Education & Computer Science in Sports
No: 1 Vol: 15
Sep 2014

Hashem Kouzechian
Mehdi khatibzadeh
Afshar Honarvar

The Relationship Between Perception of Service Quality, Satisfaction and the Intent to Return of Sport Tourists

5مقالات چاپ شده در كنفرانسها گروه آموزشهاي عمومي

كنفرانس،مكان و زمان

نويسندگان

عنوان مقاله

رديف

كنگره بين المللي فرهنگ و انديشه ديني
قم
ارديبهشت 1393

حسين عليقلي زاده

جنون در مثنوي هاي عطار نيشابوري و پيشينه آن تا دوره او

1

كنگره بين المللي فرهنگ و انديشه ديني
قم
ارديبهشت 1393

حميد پولادي
حسين عليقلي زاده

بررسي باورهاي مربوط به ماه و مهر در قصايد خاقاني شرواني

2

نهمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي
بجنورد
شهريور 1393

حميده حجازي
ساغر سلماني نژاد مهر آبادي

اعداد اساطيري در شعر معاصر (با نگاهي به شعر 6 تن از شاعران اين دوره(

3

نهمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي
بجنورد
شهريور 1393

ساغر سلماني نژاد مهر آبادي
حميده حجازي

بررسي اسطوره و انواع آن در شعر موسوي گرمارودي

4

كنگره بين المللي فرهنگ و انديشه ديني
قم
ارديبهشت 1393

حميد پولادي
حسين عليقلي زاده

تحليل ساختاري و بلاغي سه دفتر شعر حسين اسرافيلي، به عنوان شاعر دفاع مقدس

5

نهمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي
بجنورد
شهريور 1393

حسين عليقلي زاده
حميد پولادي

عقل و قدرت معرفت شناختي آن در مثنوي هاي عطار نيشابوري و پيشينه آن

6

نهمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي
بجنورد
شهريور 1393

حسين كيا
حسين عليقلي زاده

ديوانه عطار نيشابوري و شريعت

7

سومين همايش بين المللي انسان و هويت هاي فراموش شده
شبستر
اسفند 1393

ساغر سلماني نژاد مهر آبادي

ساحت هاي وجودي انسان در شاهنامه با نگاهي به داستان سياوش

8

همايش بين المللي آثار و انديشه هاي امير عليشير نوايي
مشهد
بهمن 1393

ساغر سلماني نژاد مهر آبادي
حميده حجازي

تصويرسازي بلاغي با اصطلاحات و واژگان طبي در ديوان امير عليشير نوايي (فاني

9

نخستين همايش علمي تربيت بدني و علوم ورزشي ايران
تهران
بهمن 1393

مهدي خطيب زاده
هاشم كوزه چيان
افشار هنرور

عوامل موثر بر كيفيت خدمات مجموعه ورزشي از ديدگاه تماشاگران حاضر در ورزشگاه آزادي

10

هشتمين همايش بين المللي تربيت بدني و علوم ورزشي
بهمن 1393

مهدي خطيب زاده
هاشم كوزه چيان
افشار هنرور

طراحي الگوي ارتباط ادراك از كيفيت خدمات با رضايتمندي و تمايل به بازگشت گردشگران ورزشي

11

همايش بين المللي آثار و انديشه هاي امير عليشير نوايي
مشهد
بهمن 1393

ساغر سلماني نژاد مهر آبادي
حميده حجازي

مقايسه موسيقي شعر در غزليات فاني و حافظ (با تاكيد بر وزن و رديف

12

همايش بين المللي آثار و انديشه هاي امير عليشير نوايي
مشهد
بهمن 1393

حسين عليقلي زاده
حميد پولادي

بررسي و تحليل اشعار فارسي امير علي شير بر پايه نقد بلاغي

13

نخستين همايش نگاهي نو به ادبيات عامه
بهمن 1393

ساغر سلماني نژاد مهر آبادي

فرهنگ و زبان عاميانه در مثنوي ناظر و منظور

14

 

مقالات چاپ شده در كنفرانسها گروه آموزشهاي عمومي

كنفرانس،مكان و زمان

نويسندگان

عنوان مقاله

رديف

14Th Annual International Conference on Sports: Economic, Management, Marketing & Social Aspects
Athens
May 2014

Shoeleh Khodadad Kashi

The Construction and Validation of a Test of Wrestling Skill

1

25Th Pan Asian Conference of Sport & Physical Education-2014
Aug 2014


Afshar Honarvar

The Relationship Between Perception of Service Quality, Satisfaction and the Intent to Return of Sport Tourists

2كتب منتشر شده گروه آموزشهاي عمومي

ناشر

نويسندگان

عنوان

رديف

دانشگاه شهيد رجايي

ساغر سلماني نژاد مهر آبادي

صورتهاي ازلي(بررسي و تحليل كهن الگو در شعر معاصر

1

ساير مراكز علمي دانشگاهي

سهراب فاضل
حسين عليقلي زاده

نگارش و متون فارسي

2

بخش خصوصي داخلي

ابراهيم عليدوست قهفرخي
لقمان كشاورز
سيد رضا موسوي
جلال كريمي
هميلا تكلي
شعله خدادادكاشي
زهرا سادات ميرزا زاده

رويكرد راهبردي به رفتار سازماني

3

بامداد كتاب

حميد خداداد كاشي
شعله خدادادكاشي

تمرينات قدرتي در فوتبال

4

 تاریخ به روز رسانی:
1394/10/29
تعداد بازدید:
2012
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.