فیلتر

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 191 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
عنوان تاریخ
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم ستاره سادات نوربخش 1401/09/09
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای فرشاد چراغی رودی 1401/07/27
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای پارسا وزوائی 1401/07/26
جلسه دفاع از پیشنهاد رساله دکتری خانم فاطمه استخری 1401/07/25
جلسه دفاع از پیشنهاد رساله دکتری آقای احسان بادفر 1401/07/25
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای میلاد فرهادی راد 1401/07/25
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای صادق حسنعلی زاد 1401/07/23
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای سیدمهدی مدینه 1401/07/20
جلسه دفاع از پیشنهاد رساله دکتری خانم نگار ناجیان 1401/07/18
جلسه دفاع از پیشنهاد رساله دکتری آقای محمدرضا کرمی 1401/07/12
جلسه دفاع از رساله دکتری آقای صالح ایراندوست 1401/07/11
جلسه دفاع از پیشنهاد رساله دکتری آقای محمد شمس صالحی 1401/07/11
جلسه دفاع از پیشنهاد رساله دکتری آقای پیمان رضائی 1401/07/11
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم نگین رهنوردی یاریپور 1401/07/11
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم مریم اسدی احمدابادی 1401/07/11
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم مائده علی محمدی 1401/07/11
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم فاطمه همتی خیرابادی 1401/07/11
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم زهرا جعفری کشتلی 1401/07/11
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محمدمهدی نجف علی 1401/07/11
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محمدجواد پاسلار 1401/07/11
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محسن وحدتی 1401/07/11
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای علیرضا فرحی 1401/07/11
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای علی شکری 1401/07/11
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای علی پوراسماعیل 1401/07/11
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای سیدسروش علوی 1401/07/11
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای سیدرسول حسینی 1401/07/11
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای جعفر تیمورمقدم 1401/07/11
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای امین بیگی 1401/07/11
جلسه دفاع از رساله دکتری خانم زینب سلامی نسب 1401/07/10
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم کوثر نیکنام گرمی 1401/07/10
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم مریم السادات اقاسیدی ارزیل 1401/07/10
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم فاطمه نوروزی قهی 1401/07/10
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم پگاه کاکوند 1401/07/10
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای علی فرجزاده باویل سفلائی 1401/07/10
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای حسن طاهری جم 1401/07/10
جلسه دفاع از پیشنهاد رساله دکتری آقای امیراحسان رجبی نژاد 1401/07/09
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم الهه ارغوانی سعدابادی 1401/07/09
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مهدی ارمون 1401/07/09
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محمدعرفان امانی شهرک 1401/07/09
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای رضا میرالوندی 1401/07/09
جلسه دفاع از پیشنهاد رساله دکتری آقای مهدی جعفری هرندی 1401/07/04
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم محدثه جمشیدی قادیکلایی 1401/07/04
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم سارا حدادی 1401/07/04
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم الناز حائری 1401/07/04
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مهدی عباسی 1401/07/04
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محمد فقیری 1401/07/04
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای سیدحسین ال یاسین 1401/07/04
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای امین مردانی 1401/07/04
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای امیررضا حکیمی مجد 1401/07/04
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محمد غلامی 1401/07/04
<<   <  1 2 3 4  >   >>