محورهاي تحقيقاتي
 
  • شناسايي و تدوين روش هاي مناسب فرمولاسيون مسائل طراحي در حرارت و سيالات
    ديناميك سيالات محاسباتي (به كارگيري روش هاي موجود، ابداع و توسعه روش هاي جديد)
  • توليد شبكه عددي (به كارگيري روش هاي موجود، ابداع و توسعه روش هاي جديد)
  • روش هاي نوين حل عددي مسائل حرارت و سيالات (شناخت و به كارگيري روش هاي موجود، ابداع و توسعه روش هاي جديد)
  • به كارگيري و توسعه الگوريتم هاي بهينه يابي (گرادياني، غير گرادياني – يك هدفه، چند هدفه – ساده، تركيبي)
  • مسائل كلاسيك طراحي در حوزه علوم حرارت و سيالات (آئروديناميك، توربوماشين ها و......)
  • مسائل جديد طراحي در حوزه علوم حرارت و سيالات (ميكروفلوئيديك، علوم زيستي، علوم اتمسفري و محيط زيستي)
  • طراحي شكل در حوزه علوم حرارت و سيالات
  • روش هاي پردازش سريع براي انجام محاسبات علمي 
 
 
 
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1394/03/24
تعداد بازدید:
930
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.