تجهيزات و توانمنديها
 
توانمنديهاي آزمايشگاه: 
 
تمركز فعاليت هاي آزمايشگاه تاكنون بر تعريف و مستند سازي پروژه هايي در چارچوب محورهاي تحقيقاتي فوق بوده است. به همين دليل توان نرم افزاري قابل ملاحظه اي در اغلب زمينه هاي ذكر شده وجود دارد
 
برخي تجهيزات آزمايشگاهي مناسب براي انجام پروژه هاي مرتبط با پرنده هاي مدل (هواپيما، هليكوپتر و ...) نيز در آزمايشگاه موجود است.
 
 
تجهيزات آزمايشگاه: 
 
- تجهيزات اداري مناسب (ميز و صندلي و ...) براي پژوهشگران 
- كامپيوترهاي با مشخصات متعارف براي كارهاي پژوهشي كه برخي از آن ها به GPU مجهز هستند.
- تجهيزاتي براي انجام آزمايشات پروازي پرنده هاي كوچك
- تعدادي هواپيما و هليكوپتر مدل (كنترل از دور)
 
 
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1394/03/24
تعداد بازدید:
925
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.